Kontakt

Är du nyfiken på vår politik? Vill du bolla idéer eller frågor? Boka in en lunch eller fika med något av våra kommunalråd Anna Thunell eller Johannes Wretljung Persson. Var och en står för sina kostnader. Bokas via politiska sekreteraren, kontaktuppgifter nedan.

Kommunalråd och politisk sekretarer
Anna Thunell, kommunalråd - kontaktuppgifter
Johannes Wretljung Persson, kommunalråd - kontaktuppgifter
August Lindberg, politisk sekreterare - kontaktuppgifter
 
Styrelse 2018

Magdalena Bergfors, ordförande - kontaktuppgifter

Markus Lindgren, ordförande - kontaktuppgifter

Marie Sundström

Kristofer Åberg

Dahlia Aljaderi

Peter Östevik


Valberedning 2018

David Folkebrant, sammankallande - kontaktuppgifter

Maria Johansson

Håkan Wretljung

Mikael Vilbaste