Just nu‎ > ‎

Nämnder och styrelser

Ca tre gånger per termin (varannan månad) har vi en träff som vi kallar StorNOS (NOS står för Nämnder och styrelser). Då ses alla miljöpartister som har uppdrag i kommunen. Alla medlemmar är också välkomna. I kalendariet kan du se när nästa StorNOS-träff är.
Träffarna äger rum på tisdagar kl 17.10-20.10. Första timmen brukar vi ha ett tema med en inbjuden gäst. Det kan vara en tjänsteman från kommunen eller en representant från någon förening/organisation. Det kan också vara ett ämne som vi känner att vi vill hinna med att prata med varandra om lite längre.
Vi ses i kommunstyrelserummet i stadshuset. Ingång från Fiskartorget. Fram till kl17.00 är det öppet i entrén. Kommer du senare får du ringa politiska sekreteraren som kommer ner och öppnar tel 021-391138.

Mellan StorNos träffarna så träffas vi i mindre grupper utifrån olika politiska temaområden. Vi kallar dessa träffar klustergrupper. Läs mer om dessa grupper under fliken Engagera dig. Datum för träffarna läggs också ut i kalendariet som du hittar under Engagera dig. Till dessa träffar är medlemmar välkomna!
 
Ur vår organisationsbeskrivning: NOS- mötet (Nämnder Och Styrelser) är ett politiskt informerande och rådgivande organ för partiets alla representanter i nämnder och styrelser i Västerås kommun (andra medlemmar är välkomna), som sker på kallelse av gruppledarna cirka 8 gånger per år efter schema fastställt senast en månad efter årsmötet. Där informerar alla om det politiska läget i respektive nämnd och eller styrelse (kort summering skickas skriftligt till politisk sekreterare en vecka innan).