Engagera dig


Vad roligt att just Du vill engagera dig tillsammans med oss i Miljöpartiet. Mötena är öppna för alla medlemmar.
Datum för mötena hittar du i kalendariet.

NoSmöten och klustergrupper
Vill du diskutera politik med andra medlemmar kan du engagera dig i våra så kallade NoSmöten (NoS= Nämnder och Styrelser) och klustergrupper. Skicka ett mail till sammankallande i den grupp som du vill ha fortsatt information från, se nedan.

StorNoSgruppen

Varannan månad träffas hela den kommunpolitiska gruppen för att rapportera och diskutera kommunövergripande frågor. Första timmen inleds ofta med en fördjupning i någon fråga, ibland bjuder vi in en gäst t ex en kommunal tjänsteman eller från någon organisation.

Sammankallanden: Anna Thunell anna.thunell@vasteras.se Magnus Edström magnus.edstrom@vasteras.se

Vad är en klustergrupp?

Miljöpartiet klustergrupper ger Miljöpartiets medlemmar möjlighet att delta i samtal i olika politiska frågor. Basen för grupperna utgörs av de som partiets medlemmar har valt till sina politiska företrädare i de nämnder som har hand om de frågorna. Men målgruppen är inte bara de med förtroendeuppdrag i de nämnderna utan alla, nya såväl som gamla, medlemmar är varmt välkomna. Miljöpartiets klustergrupper har till uppgift att bidra till forma den politik som vi, tillsammans med samarbetspartierna, ska driva under mandatperioden.

Socialpolitiska gruppen

Sammankallande: Agneta Luttropp agneta.luttropp@vasteras.se

Skolpolitiska gruppen

Sammankallande: Markus Lindgren markus.lindgren@vasteras.se

Samhällsbyggnadspolitiska gruppen (inkl infrastruktur, energi, miljö)

Sammankallande: Martin Lindahl martin.lindahl@vasteras.se

Kultur, idrott, demokratipolitiska gruppen

Sammankallande: Marléne Tamlin marlene.tamlin@vasteras.se

Kommunfullmäktigegruppen

Gruppen ses måndagen innan kommunfullmäktigemöten som oftast är första torsdagen i månaden. Vi diskuterar aktuella frågor i kommunstyrelsen och går igenom ärendelistan inför kommunfullmäktige.

Sammankallanden: Marléne Tamlin marlene.tamlin@vasteras.se Magnus Edström magnus.edstrom@vasteras.se


Maskros