Välkommen

Välkommen till Miljöpartiet de Gröna i Västerås!

Vi engagerar oss och jobbar för ett hållbart, grönt och lyckligt Västerås!
Vi hoppas du ska känna dig nyfiken på oss och känna dig välkommen som medlem och eller sympatisör!

Föreningen leds av en styrelse som ansvarar för föreningens aktiviteter och utåtriktade arbete. Under Dokument kan du hitta bland annat stadgar och protokoll, där kan du läsa om vad vi har gjort de senaste åren. Kontaktuppgifter till Styrelsen hittar du under Kontakt. Där hittar du även information om vår valberedning. Mer information om partiavdelningens organisation hittar du i vår organisationsbeskrivning


Ett trettiotal personer har politiska förtroendeuppdrag fördelat på ungefär 60 olika uppdrag. Det kommunpolitiska arbetet leds av våra två gruppledare. De förtroendevalda träffas i olika mindre grupper för att diskutera och forma politiken, på dessa möten är även alla medlemmar välkomna. Mer information om våra förtroendevalda och vår politik kan du hitta på vår hemsida.

Vi finns också på Facebook. Där lägger vi ut aktuella debattartiklar och evenemang och du kan komma med egna förslag och kommentarer kring vår politik. Gå in och gilla vår sida så kan du lätt följa vad vi har för oss. Du behöver inte vara medlem, bara intresserad av att veta mer om vår politik!

        Maskros